fbpx

REGULAMIN "ODKRYJ PIĘKNIEJSZĄ WERSJĘ SIEBIE"

REGULAMIN PROJEKTU „ODKRYJ PIĘKNIEJSZĄ WERSJĘ SIEBIE” - 21.04.2021


1.1. Postanowienia ogólne
1.2. Organizatorami projektu są:
- Studio Mika fotografia, Aldona Mika – Szabat
1.3. Współorganizatorami projektu są:
- Strefa Fitness Maria Horodyska trener personalny
- Make Up Artist Małgorzata Nahalewicz
- Paweł Jaglarz Salon Fryzjerski
- Dom mody nysa-Suknie Ślubne Garnitury
- Sklep Rybny w Nysie
- Dr Sławomir Adamowicz Osteopatia Fizjoterapia Kosmetologia
- Instytut Zdrowia i Urody M-Cosmetic Malwina Hoszowska
- Lash & Beauty Edyta Głębocka
- Mo.Atelier Monika Maciejowska-Zawada Eclair Educator Opolskie
- MK Media Kuba Lisowski
- Przestrzeń dla Kobiet Klaudyna Cichocka- Volkov
1.4. Fundatorami nagród jest Ogranizator oraz Sponsorzy.
1.5. Projekt nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
1.6. Projekt jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/studiomika.fotografia (zwanej dalej “Fanpage”)
2.1. Warunki uczestnictwa w Projekcie
2.2. W Projekcie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie oraz fani organizatora oraz współorganizatorów.
2.3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook. 2.4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2.5. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
2.6. Zgoda na wykonanie zabiegów będącymi nagrodami w Projekcie
Brak przeciwskazań do wykonania jakiegokolwiek zabiegu oraz usługi będącymi narodami w Projekcie:
treningu fitness; wykonania diety; spożywania ryb, owoców morza i innych produktów zalecanych w diecie; ćwiczeń fizjoterapeutycznych; makijażu permanentnego brwi; zabiegu komórek macierzystych; zabiegu osocza bogatopłytkowego; stylizacji rzęs; stylizacji paznokci, użycia kosmetyków do wykonania fryzury do sesji; użycia kosmetyków do makijażu; wykonania sesji zdjęciowej
3.1. Warunki przeprowadzenia Projektu
3.2. Pierwszy etap trwa od 21.04.2021 do 24.05.2021 do godziny
3.3 Drugi etap trwa od 25.05.2021 do 28.05.2021 do godziny
3.4. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 30.05.2021 za pośrednictwem FanPage.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
3.6. Udział w Projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3.7. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
3.8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Projektu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Projekcie.
4.1. Zasady uczestnictwa w Projekcie
4.2 Zadanie polega na:
- w pierwszym etapie: na zgłoszeniu chęci udziału w Projekcie oraz napisaniu lub nagraniu wideo dlaczego daną osobę powinniśmy wybrać do metamorfozy
- w drugim etapie: na udowodnieniu podczas rozmowy swojej motywacji oraz chęci zrealizowania projektu do samego końca
4.3. Udostępnienie, polubienie, oznaczanie osób na osiach czasu, jest dobrowolne i w żaden sposób nie jest wymuszane przez organizatorów zabawy.
4.4. Organizatorzy Projektu do drugiego etapu wybiorą 3 osoby, których komentarze ich zdaniem najbardziej zasługują na wykonanie metamorfozy
4.5. Podczas video rozmowy zostanie wybrany 1 zwycięzca oraz 2 osoby, które otrzymają nagrody pocieszenia
4.6. Osoby wybrane do Projektu oraz otrzymujące nagrody pocieczenia zostaną powiadomieni o decyzji za pośrednictwem posta na Facebooku oraz wiadomości prywatnej
4.7. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Projektu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
5.1. Przetwarzanie danych osobowych
5.2. Administratorami danych osobowych są Organizator oraz Współorganizatorzy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 5.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Aldona Mika-Szabat, adres e-mail: [email protected].
5.4. Dane osobowe zbierane w związku z Projektem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:
- w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
5.5. W celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym otrzymano nagrodę
5.6. W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasów i przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;
5.7. W celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.
6.1. Nagrody i ich zasady realizacji w Projekcie:
6.2. Nagroda główna:
- fotorelacja z przebycia metamorfozy
- wideorelaca z przebycia metamorfozy
- trening fitness przez 80 dni
- wsparcie w doborze menu
- bon na zdrową żywność do wykorzystania przez 80 dni
- opieka fizjoterapeuty przez 80 dni
- miesięczny coaching i wsparcie na drodze do całkowitego spełnienia oraz możliwość wywiadu w Przestrzeń dla kobiet
- makijaż permanentny brwi
- zabieg komórki macierzyste
- stylizacja rzęs
- dowolna stylizacja paznokci
- profesjonalna fryzura do sesji
- profesjonalny makijaż do sesji
- wypożyczenie sukni wieczorowych do sesji
- kobieca sesja zdjęciowa – około 15 zdjęć
6.3. Nagrody dla drugiego i trzeciego miejsca:
- mini sesja 5 zdjęć
- zabieg osocza bogatopłytkowego
- miesięczny dostęp do platformy fitness
- wypożyczenie sukni wieczorowych do sesji
- zniżkę -20 % na makijaż
- zniżkę – 25 % na spotkanie z Osteopatą lub Fizjoterapią
6.4. Nagrodę należy odebrać na drugi dzień od ogłoszenia zwycięscy
6.5. Nagrodę należy zrealizować w następujących terminach:
- fotorelacja z przebycia metamorfozy 29.05.2021- 30.08.2021
- wideorelacja z przebycia metamorfozy - 29.05.2021- 30.08.2021
- trening fitness przez 80 dni 29.05.2021- 20.08.2021
- wsparcie w doborze menu 29.05.2021- 20.08.2021
- bon na zdrową żywność do wykorzystania przez 80 dni 29.05.2021- 20.08.2021
- miesięczny coaching i wsparcie na drodze do całkowitego spełnienia - realizacja do dnia 30.07.2021 - opieka fizjoterapeuty przez 80 dni 29.05.2021- 20.08.2021
- makijaż permanentny brwi 15.07.2021- 09.08.2021
- zabieg komórki macierzyste 15.07.2021- 09.08.2021
- stylizacja rzęs 15.07.2021- 09.08.2021

- dowolna stylizacja paznokci 02.08.2021- 09.08.2021
- profesjonalna fryzura w dniu sesji do wyboru: 08.08.2021 -20.08.2021
- profesjonalny makijaż w dniu sesji do wyboru: 08.08.2021 -20.08.2021
- suknie wieczorowe w dniu sesji do wyboru: 08.08.2021 -20.08.2021
- kobieca sesja zdjęciowa w dniach do wyboru: 08.08.2021 -20.08.2021
6.6. Organizator i współorganizatorzy ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada i przechodzi do innego uczestnika
6.8. Nagrody są realizowane w siedzibach poszczególnych Organizatorów
6.9. Uczestnik we własnym zakresie dojedzie do miejsc wykonywanych usług
6.10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
6.11. Projekt nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Administratorzy wykorzystują serwis na własną odpowiedzialność. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją zabawy na łamach serwisu. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu.
7.1. Warunki realizacji i otrzymania nagrody:
7.2. Osoby otrzymujące nagrody wyrażają zgodę na wykonywanie, wykorzystanie i publikację zdjęć oraz filmów przez Organizatora oraz Współorganizatorów
7.3. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych
Osoba, która otrzyma główną nagrodę wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć podczas otwarcia Studia Mika , które odbędzie najpóźniej w terminie 25.09.2021 w formie drukowanej, elektronicznej oraz wideo
Osoba, która otrzyma główną nagrodę zobowiązuje się do regularnego wysyłania zdjęć oraz filmów z przebiegu metamorfozy, nie mniej niż dwa razy w tygodniu Osoba, która otrzyma główną nagrodę zobowiązuje się wykorzystać nagrody w wyznaczonych w punkcie 6.5. terminach
Osoby otrzymujące wszystkie nagrody oświadczają, że nie ma żadnych przeciwskazań do wykonania u nich jakiegokolwiek zabiegu oraz usługi, których wykonanie jest warunkiem otrzymania nagrody:
treningu fitness; wykonania diety; spożywania ryb, owoców morza i innych produktów zalecanych w diecie; ćwiczeń fizjoterapeutycznych; makijażu permanentnego brwi; zabiegu komórek macierzystych; zabiegu osocza bogatopłytkowego; stylizacji rzęs; stylizacji paznokci, użycia kosmetyków do wykonania fryzury do sesji; użycia kosmetyków makijażu; wykonania sesji zdjęciowej
Osoby otrzymujące wszystkie nagrody oświadczają, że podpiszą wszelkie zgody niezbędne do realizacji projektu: Regulaminu, RODO, Zgoda na publikację i wykorzystanie wizerunku, oraz wszelkie zgody z gabinetach kosmetycznych, lekarskich mające związek z wykonaniem danej usługi
8.1. Nie dotrzymanie warunków umowy przez uczestnika
8.2. Jeśli w trakcie trwania umowy Projektu uczestnik złamie Warunki realizacji i otrzymania umowy pokrywa 100% wartości każdej nagrody
9.1. Postanowienia końcowe
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania jedynie w sytuacji wyjątkowej.
9.2. Informacja o jakichkolwiek zmianach będzie zamieszczona na Fanpage organizatora.